Regulamin

1. Zgoda Użytkownika

1. Korzystając ze strony internetowej 2XU.pl (w tym również mobilnej wersji strony) i powiązanych stron mediów społecznościowych, wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę prywatności. Ta Umowa zawarta jest między Tobą i New Level Sport Adam Kilian (w tej Umowie nazwany jako „my”, „nas” i „nasze”). Zachowujemy prawo do dowolnej zmiany warunków w każdym momencie, przy czym zmiany będą pojawiać się na stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na stosowanie się do takich zmian.

2. Rejestracja i wymagania Użytkownika

1. Podczas zakupu wymagane jest podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i poprawny adres email. Podane przez Ciebie dane muszą być prawdziwe i aktualne.

2. Poprzez podanie swojego adresu email, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych na podany przez Ciebie adres email. Możesz wypisać się z listy otrzymujących komunikaty w każdej chwili. Twoja zgoda na komunikację z nami może również skutkować otrzymywaniem różnego rodzaju powiadomień, np. otrzymywania przypomnień w momencie, w którym wychodząc ze sklepu produkty w dalszym ciągu pozostają w koszyku.

3. Użytkowanie i dostęp do strony internetowej

1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest wyłącznie poprzez nasz interfejs i według zasad obowiązujących w tym Regulaminie.

2. Nie możesz:

a) Zakłócać pracy naszej strony internetowej, serwerów lub sieci związanych ze stroną internetową;

b) Używać data mining, robots, screen scraping i jakichkolwiek innych narzędzi do zbierania danych;

c) Zakłócać bepieczeństwa strony internetowej i jakichkolwiek innych elementów;

d) Używać, kopiować lub rozpowszechniać materiałów znajdujących się na stronie bez naszej pisemnej zgody

3. Mamy prawo do zgłoszenia nieuczciwych lub nielegalnych zachowań odpowiednim organom prawnym. Za wszystkie aktywności pochodzące z Twojego konta (w tym składanie zamówień z Twojego konta) odpowiadasz osobiście. Pamiętaj o przechowywaniu Twojego hasła do konta w sposób bezpieczny. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieautoryzowane aktywności pochodzące z Twojego konta jeśli informacje o Twoim koncie nie były przechowywane w bezpieczny sposób.

4. Nie możesz korzystać z konta innej osoby bez pisemnej zgody naszej i/lub danej osoby. Jeśli podejrzewasz lub wiesz o nieautoryzowanych aktywnościach pochodzących z Twojego konta lub myślisz, że Twoje hasło nie jest bezpieczne, musisz natychmiast poinformować nas o tym i podjąć kroki mające na celu ponowną ochronę konta (w tym zmiana hasła)

5. Nie możemy zagwarantować, że strona internetowa będzie dostępna w każdym momencie i/lub nie wystąpią na niej żadne zakłócenia. Nie odpowiadamy również z treści znajdujące się na stronach internetowych związanych z naszą stroną internetową.

4. Informacje na stronie internetowej 2XU.pl

1. Wyrażasz zgodę na samodzielną weryfikację informacji i ocenę stosowności towaru lub usług przed złożeniem zamówienia na towar lub usługę.

2. Ze względu na różnice fotograficzne i ekranowe związane z przedstawieniem produktów, niektóre z produktów mogą nieznacznie różnić się wizualnie (np. w kolorze) od produktów widocznych na stronie internetowej.

5. Odpowiedzialność prawna i zrzeczenie się praw

1. W możliwych granicach prawa, wykluczamy Twoją lub stron trzecich odpowiedzialność za straty lub zniszczenia związane ze stroną internetową, zawierające ale nie ograniczone do, straty lub zniszczenia z powodu:

a) Błędów lub niedokładności strony internetowej lub kanałów mediów społecznościowych;

b) Wszelkich czynności, które Użytkownik podejmuje na podstawie lub w odniesieniu do informacji zawartych lub opisanych na naszej Stronie i/lub na jakiejkolwiek podlinkowanej przez nas Stronie i/lub na naszych profilach w mediach społecznościowych;

c) Urazu lub zniszczenia posiadłości wynikającej z dostępu lub użytkowania strony internetowej;

d) Nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania bezpiecznych serwerów i/lub danych osobowych i/lub informacji finansowych przechowywanych na serwerze;

e) Zaprzestania lub przesłania transmisji z lub do strony internetowej;

f) Błędów, wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych kodów lub komunikacji, które mogą zostać przeniesione do lub przez stronę internetową przez stronę trzecią;

g) Jakości produktu lub usługi pochodzących ze strony związanej ze stroną internetową.

2. Jeśli prawo daje gwarancję, która nie może być odwołana, nasza odpowiedzialność prawna jest ograniczona do tego prawa.

3. Poza wyjątkiem, w którym prawo tego wymaga my, nasi partnerzy lub firmy z nami związane nie ponosimy odpowiedzialności za straty specjalne, przypadkowe lub znaczące powstałe w wyniku lub związane ze stroną internetową lub Umową (włączając w to niedopatrzenie). Wyrażasz zgodę na akceptację samodzielnej odpowiedzialności za swoje aktywności, których legalności przestrzega prawo odpowiednie dla Twojego miejsca zamieszkania. Wyrażasz zgodę na to, że my, nasi partnerzy lub firmy z nami współpracujące nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje aktywności.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem nas i upoważnionych przez nas przedstawicieli, w tym naszych dyrektorów, pracowników i podwykonawców, za wszelkie straty i szkody (w tym koszty prawne i sądowe) poniesione przez Użytkownika lub przez nas i powstałe w wyniku jakichkolwiek powództw, roszczeń, żądań lub postępowań wszczętych przez osoby trzecie względem Użytkownika lub nas, jeśli takie straty lub szkody wyniknęły lub powstały w związku z niewłaściwym zachowaniem Użytkownika lub złamaniem przez niego zapisów zawartych w niniejszej Umowie.

6. Składanie zamówień

1. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamówienia złożone z Twojego konta, w tym także wszystkie popełnione przez Ciebie niezgodności i błędy w zamówieniu.

2. Promocja towarów i usług na stronie internetowej nie jest ofertą sprzedaży. Jest to jedynie zaproszenie do zapoznania się z towarem lub usługą.

3. Zamówienia złożone przez Ciebie są ofertami zakupu towarów na warunkach tego Regulaminu po ustalonej cenie (w tym cenie przesyłki i kosztach dodatkowych)

4. Towary w Twoim koszyku nie są zarezerwowane do momentu, w którym przejdziesz pomyślnie przez proces płatności.

5. Zachowujemy prawo do odmowy realizacji zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym również w sytuacjach podejrzenia oszustwa finansowego (tj. zakup produktu w celach sprzedaży lub inny użytek nieprywatny), niezdolności do wysłania towaru lub niezgodności ceny lub opisu produktu na stronie internetowej.

6. Przed dokonaniem zakupu, dokładnie sprawdź swoje zamówienie. W momencie, w którym zamówienie jest potwierdzone, nie będziesz w stanie go zmienić lub odwołać. Jeśli napotkasz problemy ze swoim zamówieniem, konieczne będzie przejście przez proces reklamacji opisany w tym Regulaminie.

7. W sytuacji, w której odwołujemy lub nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia, zobowiązujemy się zwrócić otrzymaną kwotę w całości.

7. Cena, płatności, promocje/kupony

1. Ceny produktów, koszty dostawy i jakiekolwiek pozostałe koszty dodatkowe podane są w lokalnej walucie.

2. Wszystkie płatności muszą zostać opłacone w całości przed wydaniem przesyłki do wysyłki lub przekazaniem vouchera. Jeśli Twoja płatność nie została zaksięgowana lub nie została zatwierdzona przez nas, bank lub serwis transakcyjny, nie będziemy w stanie zarezerwować dla Ciebie produktów.

3. Zastrzegamy prawo do skorzystania wyłącznie z jednej zniżki lub kuponu podczas jednej transakcji.

4. Korzystanie z wielu kuponów lub łączenie kuponów nie jest dozwolone.

5. Zastrzegamy prawo do przedłużenia, zmiany lub odwołania zniżek promocyjnych i kuponów w dowolnym momencie.

8. Dostawy i doręczenia towarów

1. Zgodnie z Regulaminem, zobowiązujemy się doręczyć produkty zgodnie z otrzymanym przez Ciebie potwierdzeniem zamówienia. Dołożymy wszelkich starań, by rzeczywisty czas dostawy był zgodny z określonym na stronie internetowej czasem dostawy dla danych produktów, ale nie możemy zagwarantować doręczenia w takim terminie.

9. Produkty niedostępne

1. Zastrzegamy prawo do poinformowania Cię o produktach, które znalazły się w Twoim zamówieniu, a które są niedostępne z powodów, na które nie mamy wpływu. W sytuacji braku produktu, otrzymasz zwrot pieniędzy lub kupon na zakupy o równowartości wpłaconej kwoty (jeśli taka będzie Twoja decyzja).

10. Zwroty spowodowane zmianą zdania

1. Posiadamy dokładną procedurę zwrotów i wymian, by zapewnić, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone szybko i profesjonalnie. Możemy, w naszej dyskrecji, zezwolić na zwrot produktu lub pieniędzy w sytuacji, w której reklamowany produkt jest:

a) Nie przeceniony;

b) Zwrócony w przeciągu 30 dni od daty zakupu na stronie internetowej 2XU.pl;

c) Nie był używany, posiada wszystkie metki i oryginalne opakowanie; i

d) Nie jest w żaden sposób zniszczony

2. Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie w sytuacji, w której otrzymamy zwrócony produkt. Za koszty związane z doręczeniem przesyłki zwrotnej, pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący. Zwroty spowodowane zmianą zdania nie są akceptowane (z powodów higienicznych) w przypadku bielizny, staników, skarpetek i odzieży pływackiej. Naprawy szkód również są możliwe.

3. Produkty zakupione w innych sklepach nie podlegają zwrotom. Każdorazowo taki produkt musi być odesłany do sklepu, w którym zakup został dokonany. Produkty zakupione u nieautoryzowanych sprzedawców, w tym również stron internetowych, nie podlegają zwrotom.

4. Prezenty nie mogą zostać zwrócone przez odbiorcę prezentu. Każdorazowo prezent musi zostać zwrócony przez osobę dokonującą zakupu. Podczas zwrotu należy podać niezbędne szczegóły zamówienia, takie jak imię i nazwisko i numer Klienta.

5. Zwroty pieniędzy będą przelewane na to samo konto Kupującego, z którego dokonana została wpłata za zamówienie.

11. Produkty wadliwe

1. Produkty zakupione na stronie internetowej 2XU.pl podlegają gwarancji. Masz prawo do otrzymania nowego produktu lub zwrotu pieniędzy w przypadku, w którym wada produktu uznana zostanie za znaczną. Masz również prawo do domagania się usunięcia wady lub wymiany produktu jeśli jego jakość jest niedopuszczalna a wada nie jest znacząca.

2. Każda gwarancja udzielona przez nas jest dodatkiem do istniejących praw Konsumenta obowiązujących w prawie polskim. Gdzie stosowne, możesz domagać się swoich praw odnośnie wadliwego produktu na podstawie 12-miesięcznej gwarancji, która dostępna jest dla produktów zakupionych na stronie internetowej 2XU.pl lub u autoryzowanego sprzedawcy.

3. Produkty 2XU objęte są gwarancją na materiały i robociznę, trwającą 12 miesięcy od daty zakupu produktu.

12. Proces zwrotów produktów i pieniędzy

1. W przypadku chęci zwrotu produktu, prosimy o kontakt na adres email info@2xu.pl. Po otrzymaniu wiadomości, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia czy produkt może zostać zwrócony. W przypadku pozytywnej decyzji, podamy dokładne informacje dotyczące zwrotu, których musisz przestrzegać. Produkty zakupione u nieautoryzowanych sprzedawców, w tym również na stronach internetowych, nie podlegają gwarancji.

2. Po otrzymaniu produktu, produkt zostaje poddany szczegółowej analizie i jeśli możliwe, jego wady zostają usunięte. Jeśli usunięcie wad nie jest możliwe ze względu na niewłaściwe stosowanie produktu, niestosowanie się do zaleceń producenta, używanie w nieodpowiednich warunkach, itp. poinformujemy Cię o tym i wyślemy produkt z powrotem do Ciebie.

3. Zwroty pieniędzy będą odbywać się tą samą metodą, która była używana do płatności za zakup.

4. Staramy się rozpatrywać zwroty produktów i pieniędzy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania produktu. Zwroty mogą być rozpatrywane dłużej, w zależności od rodzaju produktu czy liczby zwrotów w systemie.

13. Gwarancja

1. Gwarancja na wszystkie produkty (z wyjątkiem pianek triathlonowych) 2XU obejmuje okres 12 miesięcy od daty dokonania zakupu, jeśli zakup został dokonany ze strony internetowej 2XU.pl lub od autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja na produkty nie obejmuje zakupów dokonanych u nieautoryzowanych sprzedawców, w tym również stron internetowych.

2. 12-miesięczna gwarancja producenta obejmuje m.in. szwy i logo.

3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niestosowania się do informacji zawartych na metkach.

4. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia.

5. Pianki triathlonowe 2XU objęte są 24-miesięczną gwarancją na materiały i robociznę, liczoną od daty dokonania zakupu ze strony internetowej 2XU.pl lub autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja na pianki triathlonowe 2XU nie obejmuje zakupów dokonanych u nieautoryzowanych sprzedawców, w tym również stron internetowych.

6. Gwarancja na pianki triathlonowe 2XU nie ma zastosowania w przypadku niestosowania się do instrukcji zawartych na metkach, w tym:

a) Kontaktu pianki z chlorem;

b) Wystawiania pianki na słońce lub eksponowanie jej na wpływ ciepłych temperatur.

c) Eksponowania pianki na bakterie i inne substancje szkodliwe

7. Nie podejmujemy się napraw lub zwrotów produktów posiadających szkody mechaniczne, takie jak rozerwania, dziury, itp., których ewidentnym powodem wady jest niewłaściwe stosowanie produktu i nieprawidłowe dbanie o niego.

8. Zastrzegamy prawo do inspekcji wad i decyzji w sprawie przyczyny powstania wady.

9. Jeśli produkt jest wadliwy z winy Klienta, nie ponosimy za wadę odpowiedzialności.

14. Treści Social Media

1. Oświadczasz, że rozumiesz, że za wszystkie informacje, w tym komentarze, wiadomości, teksty, pliki, zdjęcia, obrazy, filmy, głosy i inne treści umieszczone na stronie internetowej lub połączone z nią, stronie Facebook, Instagram, forum lub jakiejkolwiek innej aplikacji lub strony opierającej się o treści użytkowników („Social Media”) odpowiedzialność ponosi osoba, od której treść pochodzi.

2. Oświadczasz, że rozumiesz, że nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści dostępne na stronie internetowej lub Social Media, z wyjątkiem treści pochodzących od nas. W związku z tym, korzystając ze strony internetowej lub stron Social Media, możesz być narażony na obraźliwe, nieprzyzwoite, niedokładne i wprowadzające błąd treści pochodzące od stron trzecich. Korzystasz ze strony internetowej na własną odpowiedzialność. Za treści nie pochodzące od nas nie bierzemy odpowiedzialności.

3. Jako członek lub uczestnik naszych stron Social Media zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za jakiekolwiek treści pochodzące z Twojego konta. Nie możesz umieszczać treści:

a) Niebędących Twoją własnością;

b) Wprowadzających w błąd i zwodniczych;

c) Obraźliwych i dyskryminujących w stosunku do rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia czy narodowości;

d) Potępiających religie i poglądy polityczne;

e) Zawierających poglądy religijne i polityczne;

f) Nieprzyzwoitych, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych i obraźliwych;

g) Naruszających prawa autorskie, patenty, własność intelektualną

h) Zawierających niechciane i nieautoryzowane materiały marketingowe;

i) Zawierających linki do wirusów, złośliwych oprogramowań, oprogramowań szpiegujących i podobnych oprogramowań;

j) Naśladujących osoby lub fałszywie przedstawiających związki między osobami.

4. Zastrzegamy prawo, w pełnej dyskrecji, do odmowy lub usunięcia treści ze strony internetowej lub naszych stron Social Media bez podania przyczyny.

5. Rozumiesz i zgadzasz się na przechowywanie przez nas kopii przesłanych przez Ciebie treści, nawet w sytuacji, w której treści zostały zmienione lub usunięte.

15. Własność intelektualna

1. Wszelkie teksty, grafika, interfejs użytkownika, interfejs wizualny, fotografie, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, grafika i kod komputerowy, w tym, lecz nie wyłącznie: projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja i układ takich materiałów zamieszczonych lub użytych na Stronie, są własnością, znajdują się pod kontrolą lub są licencjonowane przez 2XU, lub w inny sposób podlega ochronie handlowej, ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, patentów i znaków handlowych oraz innym prawom własności intelektualnej i przepisom dotyczącym nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy sobie prawo do całości praw własności intelektualnej, w tym, lecz nie wyłącznie, do praw autorskich materiałów lub usług oferowanych lub utworzonych przez nas. Zgodnie z niniejszą Umową, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykorzystywania jakichkolwiek naszych materiałów marketingowych, nazw handlowych, znaków graficznych, logo, nazw domen czy innych charakterystycznych cech naszych produktów.

2. Pozostałe znaki towarowe znajdujące się na stronie internetowej a należące do stron trzecich są wykorzystywane dzięki zgodzie stron trzecich i pozostają własnością stron trzecich.

3. Nie możesz: a)Modyfikować lub kopiować układu i wyglądu strony internetowej ani żadnego kodu lub oprogramowania znajdującego się na stronie internetowej i/lub b) Podejmować jakichkolwiek prób modyfikacji kodu na stronie internetowej i kodów związanych ze stroną internetową.

4. Korespondując z nami lub w jakikolwiek inny sposób kontaktując się z nami, Użytkownik automatycznie udziela nam trwałej, globalnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie zawartości takiej korespondencji czy kontaktu w innej formie, oraz na tworzenie dokumentów pochodnych przy wykorzystaniu takich informacji, i na zawieranie takich informacji w innych dokumentach w celu publikacji i/lub w celach marketingowych, włączając w to, ale nie wyłącznie, zamieszczanie referencji użytkowników na naszej Stronie oraz wykorzystywanie pomysłów i sugestii Użytkownika w celu poprawy usług, które świadczymy lub produktów, które sprzedajemy.

17. Ogólne

1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia związane z naszymi zobowiązaniami w przypadkach, w których na opóźnienia nie mamy wpływu.

2. Jeśli któryś z punktów Regulaminu okaże się nieważny, niewykonalny lub bezprawny, zostanie on usunięty z Regulaminu i nie będzie wpływał na pozostałe punkty zawarte w Regulaminie.

3. Żadne niedopatrzenia z naszej strony dotyczące egzekwowania naszych praw lub postanowień niniejszych warunków nie stanowią uchylenia takich praw ani postanowień. Wszelkie takie uchylenia wymagają formy pisemnej, inaczej nie będą wiążące.

18. Prywatność i dane osobowe

1. Jeśli podajesz nam swoje dane osobowe, nasza Polityka Prywatności opisuje sposób ich przetwarzania. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl